Uvod

Konsalting predstavlja najrazvijeniji oblik usluga koje danas koriste sve kompanije u razvijenim zemljama, od malih, do najvećih organizacija. Korišćenje konsultantskih usluga postalo je uslov opstanka na tržištu. 

Zavod za konsalting i veštačenja vrši konsultantske usluge na bazi široke kompetencije i bogatog iskustva koje poseduje, u sledećim oblastima:
 -          procena vrednosti imovine i kapitala poslovnih subjekata i fizičkih lica,
 -          konsultantske usluge u oblasti računovodstva i revizije,
 -          konsultantske usluge prilikom izrade investicionih studija, studija izvodljivosti i poslovnih planova. 
 
Pored toga, Zavod za konsalting i veštačenja predstavlja pravi izbor i garanciju za objektivan pristup prilikom vršenja sudskih i vansudskih veštačenja u sledećim oblastima:
 -          Poljoprivreda
 -          Ekonomsko – finansijska oblast
 -          Tehnika i štete na vozilima
 -          Građevinarstvo
 -          Mašinstvo i industrijska postrojenja

Kontakt
ZAVOD ZA KONSALTING I VEŠTAČENJA d.o.o.
PRIJEM STRANAKA: Nikole Pašića 18, lokal br. 3
21000 Novi Sad
tel: 021 63 37 625
fax: 021 63 37 660
tel: 021 47 36 308
fax: 021 47 36 305
e-mail: info@zavodns.rs